KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN İNŞALLAH

Allah ümmed-i Muhammedin kadir gecesini mûbarek kılar inşallah. Bu gece çok dua edip,Allah tan af dileyelim. Sadece kendimiz için değil ülkemizin geleceği için dünyanın gidişatı için de dua edelim ki allah bütün insanları ve canlıları  felaketten korusun.

Savaşlar olmasın,askerler ve insanlar boş yere ölmesin. Kötülük kol gezmesin dünyada.

Hiç bir canlı aç kalmasın dünyada. Herkesin evinden bereket eksik olmasın.

Çocuklar anne babalarından ayrı düşmesin. Sevenlerde kavuşsun birbirine ve cehalet kalksın ortadan.Kimsenin gözü başkasının hakkında kalmasın. Allah anne babama kardeşime tüm akrabağ eş dost ve tüm müslümanlara tüm insanlara sağlık versin sıhhat versin herşeyin en hayırlısını nasip etsin. Cehennem azabından korusun inşallah.

Kimsenin gözünden üzüntüsünü ifade eden yaş akmasın. Ben bu şekilde dua etcem bu gece. Zaten her gün sabah akşam bu şekilde dua ediyorum Allaha.

Ne güzel dinimiz var şükürler olsun. Doğru yolda ilerleme yönünde yol gösteriyor bize.

 

Kadir Gecesi  Bin Aydan Hayırlı Kadir Geceniz Mubarek Olsun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır: 

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?  Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.  O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar." (Kadir Suresi )  

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :
-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:
"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."


 

Kadir Gecesi Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Hava berrak ve güzel olur. O gece herşey Allah'a secde eder. Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.


 

 

 

 

 

Kadir Gecesinde Ne Yapılır?

Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.

1.rekatta : 1 Fatiha 3  İnna enzelnâhü 

2.rekatta : 1 Fatiha 3  İhlası Şerif 

3.rekatta : 1 Fatiha 3  İnna enzelnâhü 

4.rekatta : 1 Fatiha 3  İhlası Şerif 

 

 

Namazdan sonra 1 defa:

Allahü ekber Allahü ekber La ilahe  illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem neşrah leke.. 

100 defa İnna enzelnâhü 

100 defa Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni, okunup dua yapılır.

 

En Mübarek Gece Hangisidir?

Ve "bin aydan hayırlıdır" âyetinden ortaya çıkan da bu gecenin "günlerin efendisi" olan cuma ve arefe gecelerinden de daha faziletli olmasıdır. Bununla beraber bunda da hayli münakaşa edilmiştir. Bu âyet gereğince bunun Mirâc gecesinden de daha faziletli olması gerekir. Fakat yukarıda da geçtiği üzere Resulullah hakkında Mirac gecesi daha faziletli, ümmet hakkında da Kadir gecesi daha faziletli olduğu söylenmiştir. Fakat Kadir gecesi, sene içinde dönen gizli bir gece olduğuna göre bu büyük olayların hepsi birer Kadir gecesine tesadüf etmiş olması, bütün ihtilafı kaldıracak olan en güzel bir şekil olmuş olur. Bunlar içinde Kur'ân'ın ilk nazil olduğu Kadir gecesi ise, hepsinden en faziletli olan yegane Kadir gecesi olması gerektir ki, her  Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi, bunun her sene devretmiş olma şerefiyle gizli olan Kadir gecesine isabeti en çok düşünülen bir gece olduğu cihetle çoğunluğun görüşü burada toplanmıştır. Bunun gündüzünde de gecesi gibi dua ve ibadet ile mücahede sünnet olur. Ki bunda çeşitli mütâlaalar sebebiyle meydana gelen farklılıklar da ortadan kaldırılmış olur. Zira bilinmektedir ki yer üzerinde bir yerde gece olurken, diğer bir yerde gündüz olur. Her iklimde bulunan kendi gecesini ihya etmek suretiyle aynı hayır ve selametten faydalanırsa da gündüzüyle beraber hesap edilmesi, icabet için daha ihtiyatlı demektir.

Bütün bu açıklamadan sonra sûrenin kendisinden sonrasına bağlanmasından çıkacak olan mânâ da şu olur: O okunması emredilen Kur'ân'ı böyle bir Kadir gecesinde indiren biz büyük şan sahibi olan Rabbin olduğumuz için ancak bize secde et ve yaklaş. Bu mânâda ise Mirac gecesinin daha yüksek oluşunu anlamak mümkün olur. Cenab-ı Allah biz kullarını da Kadir gecesinin hayır ve faziletine eren salih kullar zümresine soksun. Alûsî'nin kaydettiği üzere Sofiyye ıstılahında Kadir gecesi, Allah yolunu tutanın, sevilen Hakk'a oranla kıymet ve mertebesini tanıyacağı özel bir tecelliye erdiği gecedir ki, o gece hak yolcusunun aynı toplantıya ve marifette yetişkinler makamına ilk girdiği vaktidir. Nitekim İbnü Farıd bu mânâda şu beyti ne güzel söylemiştir:

"Eğer o sevgili yaklaşırsa bütün geceler Kadir gecesidir, Nasıl ki bütün kavuşma günleri Cuma günüdür."


Mümkünse, kandil  gecesi olması sebebiyle bir de tesbih namazı kılınır.

 


Abdülhamid Han’ın Kadir Gecesi alayı
Yılın bu tek gecesinde sultan sarayından dışarıya namaza gider. Bunun için düzenlenen alay görülmeye değer manzaralar verir. Eski bir gelenek uyarınca Kadir Gecesi’nde sultanın camiye gidişi bir şenlik niteliğindedir. Bu, özellikle atalarının töresine bağlı İkinci Abdülhamid zamanında böyleydi. Ben onun son Kadir Gecesi alayını gördüm. Yıldız Sarayı’ndan Hamidiye Camii’ne kadar olan her yer ışık halkalarıyla doldurulmuştu. Caminin kendisi çepeçevre küçük yağ kandilleriyle aydınlatılmış ve daha arkalar Arapça yazılar ve mimari desenlerle süslenmişti. Limanın ve şehrin karanlık bir geceye karşı oluşturduğu etki, bir peri masalı gibiydi, uzaktaki gemi direkleri ve minarelerin soluk altın yaldızlarıyla parlıyordu. Tam o sırada bando sesleriyle askerler geldi, süngüleri lambanın ışığı altında ışıl ışıldı. Sonunda minareden müezzin sesi duyuldu

Bu yazıyı netten aldım. linkini de  vereyim. Yeryüzündeki tüm canlılar Allah a iman ettiğini düşündükçe insan olarak allahın en çok özenerek yarattığı varlığız sonuçta ibadet ve şükür edeceğimiz yerine ne kadar kötü şeyler yapıyoruz.

Hem utanıyorum hem üzülüyorum doğrusu. İçinizi karartmak istemedim bu son yazdıklarımla.Allah tüm hayırlı dualarınızı kabul eder inşallah.

 

Yazım için kaynak da göstereyim:

Kaynaklar :

1) Elmalı Tefsiri
2) Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat, 1983
3) Kürsiden Mü'minlere Sohbet ve Nasihatler, 1.Cild, Mehmed Emre, Erhan Yayınları, 1998

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !